OM Vital -Chuyên kích rễ cho cây ăn quả, rau màu

100,000

– Phát rễ mạnh, kích thích phát chồi tự nhiên.

– Cung cấp nguồn hữu cơ tự nhiên cho đất, giải độc cho đất, làm tơi xốp đất, cây cứng khỏe, lá dày xanh tươi, kháng bệnh tốt.