OM Vital -Chuyên kích rễ cho cây ăn quả, rau màu

100,000

– Phát rễ mạnh, kích thích phát chồi tự nhiên.

– Cung cấp nguồn hữu cơ tự nhiên cho đất, giải độc cho đất, làm tơi xốp đất, cây cứng khỏe, lá dày xanh tươi, kháng bệnh tốt.

Buy now Read more