Rebio Multi 2 – Sai hoa đậu quả, chống rụng trái ngon

200,000

  • Hỗ trợ bật mầm hoa đồng đều, hạn chế ngăn chặn các điều kiện bất lợi như thời tiết mưa phùn, ẩm thấp, nấm bệnh ảnh hưởng đến quá trình phát dục của, quá trình thụ phấn, và đậu quả.