Rebio Multi 7 – Đặc trị héo xanh do vi khuẩn

200,000

  • Cải thiện và nâng cao sức khỏe của đất;
  • Hạn chế mầm bệnh gây hại cho cây trồng trong đất, đặc biệt các bệnh héo xanh vi khuẩn;
  • Tăng cường cung cấp các chất dinh dưỡng cho đất;
  • Cải thiện độ tơi xốp của đất;
  • Tăng năng suất cây trồng.