Rebio Muntil 9 – Siêu dưỡng trái (To – Ngọt – Đẹp)

160,000

– Tăng khả năng phân giải Kali và hấp thụ các loại khoáng chất của cây trồng trong thời kỳ nuôi trái.

– Tăng khả năng hấp thụ đường của cây để tăng độ ngọt

– Mã đẹp, to, bóng.