Rebio Muntil New1 – Chuyên cải tạo và giải độc đất

90,000

Cải tạo, giải độc cho đất bị ô nhiễm bởi các chất hóa học, phân bón hóa học, thuốc hóa học, các chất thải trong sinh hoạt và công nghiệp.

Tăng độ phì nhiêu, làm đất tơi xốp, giữ ẩm và thoát nước tốt, hạn chế, hỗ trợ ngăn chặn các bệnh chết nhanh vào mùa mưa.

Hỗ trợ, ngăn chặn các loại nấm bệnh, tuyến trùng, vi khuẩn gây vàng lá thối rễ, lở cổ rễ, chết nhanh, chết xanh, nấm xanh, nấm trắng, rỉ sắt, ghẻ… gây hại cây trồng.

Tăng năng suất và chất lượng cây trồng, kéo dài tuổi thọ cây.